B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja: yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin (2016) on Kauppakamarin kustantama opus, joka on käytännönläheinen opas loistavan yrityskasvun tielle. Se tarjoaa hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä, joista osa on listattu täällä. Kirja on jaettu kuuteen eri osaan: strategia, sisäinen peli, johtaminen, markkinoinnin ja myynnin toteutustavat, myynnin ja markkinoinnin teknologiat sekä muutos arkeen.

Oikea teknologia lisää tehoa

Suuressa osassa bisneksiä B2B-myynnin kustannukset ovat suuressa kasvussa. Kun yhtälöön lisätään samanaikainen perinteisten markkinointikeinojen tehon lasku, ei tilanne vaikuta kovinkaan hyvältä. Nykyaika vaatii myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja: yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin -kirjan mukaan menestyjille yhteistä on toiminnan tehostaminen teknologisia apuvälineitä hyödyntäen, mutta valitulla tekniikalla on väliä. Se voi joko rajoittaa tekemistä tai avata uusia mahdollisuuksia.

Otetaan asiakas huomioon

B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja: yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin painottaa, että menestyminen riippuu asiakkaasta. Matka menestykseen on yhteinen, ja asiakkaan rinnalla on kuljettava ostoikkunaa pidemmällä aikavälillä. Kirja antaa lukijalle työkaluja, joiden avulla hän voi muokata yrityksestään asiakaskeskeisemmän myynnin ja markkinoinnin osalta.

Uudistumista ja käytännönläheisiä työkaluja yrittäjäarkeen

B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja: yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin on kirjoitettu erityisesti B2B-yritysten johtajia silmällä pitäen. Se on tarkoitettu yritysjohtajille, jotka haluavat uusia työkaluja ja pelisääntöjä yrityksensä johtamiseen. Teos käy läpi nykyaikaisen B2B-markkinoinnin strategioita, suunnittelua ja toteutuskeinoja sekä antaa käytännön työkaluja arkeen. Kirjassa nähdään myös oikean elämän tarinoita eri vaiheessa muutosprosesseissaan olevista yrityksistä.

Kuka on teoksen takana?

B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja: yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin -teoksen takana ovat Jarkko Kurvinen, joka on Plutoni Oy:n omistaja ja jonka työnä on auttaa yrityksiä myyntinsä ja markkinointitapansa muuttamisessa enemmän asiakaskeskeisiksi. Lisäksi mukana on Mikko Seppä, joka on perustanut Advance B2B:n sekä toimii inbound-markkinoinnin pioneerina, ja jonka mielenkiinnon kohteena on pääasiassa markkinoinnin tulosvastuullisuus.

Vastaanotto

B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja: yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin on saanut lämpimän vastaanoton. Sitä on ylistetty vuolaasti sen tarjoamien käytännönläheisten neuvojen ansiosta. Muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassamme jokaisen yritysjohtajan kannattaisi lukaista eepos läpi.