Brändiä voi parantaa digimainonnalla

Sanoma Media Finlandin selvityksen mukaan Digimainonta vaikuttaa positiivisesti brändin tunnettavuuteen, preferenssiin ja ostoaikeeseen. Vuonna 2017 digimainonta oli euroissa mitattuna suurin mediaryhmä hurjalla yli 30 prosentin osuudella. Tämä tarkoittaa 12 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden, vaikkakin mainonnan kokonaiskasvu jäi nollan tasolle.

Sanoman 100 tutkimusta on yksi Pohjoismaiden laajimpia selvityksiä koskien digimainonnan vaikuttavuutta. Vuonna 2017 Sanoman verkostossa tutkittiin yhteensä 100 mainoskampanjaa ruotsalaisen tutkimustoimisto Inizion avustuksella. Tutkimuksen päälöydökseksi on nostettu se, että digimainonta vaikuttaa keskeisiin brändimittareihin varsin positiivisesti. Sanoman 100 tutkimusta tarjosi uutta, tieteellisin menetelmin tutkittua tietoa digitaalisen mainonnan vaikuttavuudesta ja myös siitä, minkälaiset mainosratkaisut toimivat parhaiten mainostajien eri tarpeisiin. Mittakaavaltaan 100 tutkimusta on siis yksi Pohjoismaiden laajimmista mainonnan vaikuttavuustutkimuksista, ja siinä mitattiinkin muun muassa, kuinka vahvasti digimainonta vaikuttaa kuluttajan ja brändin suhteeseen, toisin sanoin siis tunnettavuuteen, preferenssiin sekä ostoaikeeseen. Tutkimuksen otettiin mukaan 100:n eri brändin mainoskampanjoita niin tunnetuilta kuin vähemmän tunnetuilta brändeiltä. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan yli 50 tuhatta suomalaista.

Ruotsalaisen tutkimuskeskus Inizion Inizion johtava neuvonantaja Johanna Silfwerbrand Bendroth kertoo, että nyt voimme ymmärtää paremmin, miten digitaalinen mainonta oikeastaan toimii. Silfwerbrand Bendroth alleviivaa myös, kuinka mainonnalle alistuminen johti kaikissa brändimittareissa brändin aseman vahvaan arvonnousuun. Suomesta saadut tulokset jopa ylittävät naapurimaista saadut vertailuarvot.

Digitaalisen mainonnan huomattiin ehdottomasti vaikuttavan positiivisesti brändin tunnettavuuteen, preferenssiin sekä ostoaikeeseen. Bandliftin havaittiin olevan keskimäärin jopa 36 prosenttia korkeampi kohdennettujen kampanjoiden kohdalla. Mielenkiintoisena löydöksenä voidaan pitää myös sitä, että brändikampanjoilla saatiin luotua hyvin myös ostoaietta.

Sanoma Media Finlandin verkkopalvelujohtaja Timo Rinne toteaa, että mediakentän muuttuessa tarvitaaan lisää tietoa ja näkemyksiä. Tutkimuksen avulla haluttiin avata keskustelu digimainonnan brändivaikutuksista, mikä auttaa maksimoimaan mainos-asiakkaille tarjotun arvon. 100 tutkimusta ohjaa meitä Sanoma Media Finlandia suosittelemaan parhaita ratkaisuja ja kehittämään myös uusia mainostuotteita.

Sanoma Media Finland on aikeissa jatkaa tutkimushanketta myös tänä vuonna.

Digitaalinen markkinointi, joka tunnetaan myös nimellä digimarkkinointi, on markkinoinnin osa-alue, joka käsittää kaiken digitaalisen viestinnän. Tyypillisesti tähän sisällytetään muun muassa verkkosivut, hakukoneoptimointi, sähköpostimarkkinointi, markkinointi mobiilissa sekä hakusanamainonta ja verkkomainonta . Digitaalisen markkinoinnin tulisi perustua yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.