Digitaalinen markkinointi, joka tunnetaan myös nimellä digimarkkinointi, on markkinoinnin osa-alue, joka käsittää kaiken digitaalisen viestinnän. Tyypillisesti tähän sisällytetään muun muassa verkkosivut, hakukoneoptimointi, sähköpostimarkkinointi, markkinointi mobiilissa sekä hakusanamainonta. Digitaalisen markkinoinnin tulisi perustua yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Nykyään digitaaliset laitteet ovat kaikki kaikessa. Ihmiset kaikissa ikäluokissa ovat kasvavissa määrin verkossa ja hyödyntävät elämässään muitakin digitaalisia laitteita päivittäin. Digitaalisen markkinoinnin avulla voi tavoittaa jopa 99 prosenttia suomalaisväestöstä.

Digitaalinen markkinointi tarjoaa myös muitakin etuja, kuten tarkan mainosmateriaalien kohdentamisen sekä kohtalaisen edullisuuden. Digimainonta toimii myös pienehköllä budjetilla, mutta on sitäkin tehokkaampaa. Se myös mahdollistaa kohderyhmän ymmärtämisen paremmin.

Nykyään digitaalinen markkinointi on osa jokaisen modernin yrityksen markkinointisuunnitelmaa. Digitaalinen markkinointi on edullista ja sen tehokkuus on mittavaa. Digitaalisen markkinoinnin kauneus piileekin siinä, että se on kaikkien saatavilla. Oli kyseessä sitten suuri ketju ja yksittäinen yritys, digitaalinen markkinointi on käden ulottuvilla ja sitä usein hyödynnetäänkin ainakin jossakin määrin. Digitaalinen mainonta saattaa olla jopa aivan ilmaista: sen voi aloittaa vaikkapa sosiaalisen median kanavissa, joissa voi tavoittaa runsaasti väkeä helposti ja valikoida kohdeyleisönsä.

Digitaalista markkinointia suunnitellessa kannattaa hioa markkinointistrategia kuntoon omat kyvyt huomioon ottaen. Digitaalinen maailma tarjoaa loputtomasti markkinointivaihtoehtoja, ja näistä kannattaa valikoida itselleen sopivat mahdollisimman montaa hyödyntäen käyttötarkoituksesta riippuen.On tärkeää luoda mainonnalleen selkeät tavoitteet, jotka markkinoinnilla yritetään saavuttaa ja pysyttävä näissä. Ei kannata haukata liian suurta palaa, jottei koko homma leviä käsiin.

On tärkeää tiedostaa myös, minkälaiseen markkinointiin mitkäkin kanavat soveltuvat (ja mihin ei!) ja käyttää niitä viisaasti sen mukaan, mitkä tukevat omia tavoitteita parhaiten. Mainostajan on tärkeää tuntea oma kohderyhmänsä ja tehdä mainoksesta puhutteleva juuri heille, joita se koskee. Myös tällöin on kannattavaa miettiä tarkkaan, missä mainostaa, jotta kohderyhmän tavoittaa parhaiten ja viestin saa välitettyä heille, joille se kuuluu. On turha mainostaa alustalla, joka ei tavoita kohdeyleisöä.