Keskuskauppakamarilta hämmentävä kannanotto

Keskuskauppakamari ottaa hämmentävästi kantaa piilomarkkinointiin

Keskuskauppakamarin mukaan blogit ja Youtubessa toimivat vlogit ovat piilomarkkinointia, mikäli niissä ei erikseen mainita, että niiden sisällössä on kolmannen osapuolen kustantamaa mainontaa. Sosiaalisen median kanavista on kuitenkin tullut yrityksille tärkeitä markkinointikanavia, kun perinteiset median muodot vain jatkavat surkastumistaan. Tätä liike-elämää edustavan Keskuskauppakamarin tulkintaa on pidetty yritysten kannalta kovin hämmentävänä ja jopa niiden etujen vastaisena.

Keskuskauppakamarin mainonnan eettisen neuvoston pääsihteeri Paula Palorannan mukaan Sosiaalisessa mediassa suoritettavan markkinoinnin ylivoimaisesti suurimpana kompastuskivenä pidetään nykyään piilomarkkinointia. Keskuskauppakamari jakaakin aktiivisesti julkisia huomautuksia yrityksille sillon tällöin. Yritys saattaa joutua erityisen tarkan kontrollin alle, kun sen katsotaan käyttävän markkinoinnissaan apuna sosiaalisen median vaikuttajia, kuten blogien ja videoblogien pitäjiä.

Bloggaajat eivät ole journalisteja

Nämä vaikuttajat, muun muassa blogien ja vlogien pitäjät, operoivat pääasiassa sosiaalisessa mediassa. Heitä seuraavat helposti jopa sadat tuhannet ihmiset. He ovat ennen kaikkea mielipidevaikuttajia, jotka perinteisen median tavoin tekevät yhteistyötä yritysten kanssa, tietenkin maksua vastaan.

Blogin pitäjiä ei kuitenkaan voida laskea journalisteiksi, eikä heidän luomaansa sisältöä näin ollen voida pitää toimituksellisena aineistona, sillä blogien ja Youtuben kaltaisilla alustoille julkaistujen sisältöjen katsotaan olevan amatöörien tekemää viihteellistä sisältöä. Kauppakamarin eettinen neuvosto katsoo näidenkin kuitenkin olevan toimituksellista aineistoa, mutta tämä näkemys voidaan mieltää vanhakantaiseksi.

Yksikin yritys sai vastikään näpäytyksen mainonnan eettiseltä neuvostolta, sillä sen markkinoinnissa käyttämä videobloggaaja ei heti videon alkupuolella maininnut videon kaupallisesta luonteesta eikä siitä, kenen tuotteita hän mainosti.

Paula Paloranta kertoo, että mainonnan eettiselle neuvostolle tulevista lausuntopyynnöistä voidaan päätellä, että yritykset antavat usein sosiaalisen median vaikuttajille suhteellisen vapaat kädet toimia, jolloin mainostunniste saattaa unohtua sosiaalisessa mediassa julkaistusta mainoksesta.

Mainonnan eettinen neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointia koskevia sääntöjä, ei lakia.

Mikä on mainonnan eettinen neuvosto?

Mainonnan eettisen neuvosto työskentelee Keskuskauppakamarissa. Tämä neuvosto muun muassa antaa lausuntoja esimerkiksi markkinoinnin tapojen mukaisuudesta. Neuvostolta voi myöskin pyytää maksua vastaan ennakkolausuntoa vaikkapa suunnitteluvaiheessa olevasta mainoksesta tai markkinointikampanjasta. Neuvoston toiminnasta vastaavat Mainonnan Neuvottelukunta yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa.