Mainostoimisto tarkoittaa mainontaan liittyviä palveluita tarjoavaa palveluyritystä. Sen tyypillisiä asiakkaita ovat yritykset, voittoa tavoittelemattomat järjestöt sekä julkisen hallinnon organisaatiot.

Mainostoimiston tarjoamia tyypillisiä palveluja ovat muun muassa mainoskonseptien suunnittelu ja toteutus, mainoskampanjoiden ja markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteutus, painotuotteiden suunnittelu, televisiomainonta, radio- ja äänimainonta sekä internetmainonta. Mainostoimistoja löytyy kaikissa mahdollisissa koko- ja osaamisluokissa aina yhden hengen toimistoista satoja työllistäviin jättitoimistoihin.

Mainostoimistossa luova suunnittelu jaetaan tyypillisesti kahteen osaan, tekstien suunnitteluun sekä visuaaliseen suunnitteluun. Toisinaan ne tarjoavat palveluna myös mediasuunnittelua, joka tarkoittaa ehdotuksia tehokkaampien mainosvälineiden käytöstä, mutta tätä nykyä tämän hoitavat yhä useammin erilliset mediatoimistot.

Mainostoimistossa työskennellään yleensä tiimeissä. Tiimi koostuu yleensä projektinjohtajasta, yhteyshenkilöstä sekä luovasta puolesta vastaavista henkilöistä. Projektinjohtajan tehtävänä on vastata kokonaisuuden hallinnasta sekä muiden tiimiläisten työnlaadun ja aikataulujen valvomisesta.

Mainosuralle päädytään yleensä kaupallisen alan puolelta, mutta mainosalalle tyypillistä on myös se, että alalla työskentelevillä ihmisillä saattaa olla aivan erilaisia koulutuksia.

Copywriterit ja art directorit eli visuaaliset suunnittelijat hoitavat kampanjoiden käytännön suunnittelun ja toteutuksen. Heiltä odotetaan hyvää yleissivistystä ja kykenemistä analyyttiseen ajattelutapaan.

Copywriterit hoitavat sanallisen puolen, kun taas art directorit vastaavat mainosten visuaalisesta ilmeestä. Art directorin tärkein työväline on tietokone, jolta on hallittava useita kuvankäsittelyohjelmia. Art director vastaa visuaalisesta sommittelusta ja kokonaisuuden tasapainoisuudesta. Art director saattaa suunnitella myös muun muassa tuotepakkauksia.

Art directorin apuna saattaa työskennellä lisäksi AD-assistentti taikka graafinen viimeistelijä (tunnettiin ennen nimellä mainospiirtäjä), joka piirtää puhtaaksi art directorin luonnokset ja osallistuu myös suunnittelutyöhön.

Mainosala on tyypillisesti säännöllistä päivätyötä, mutta käytännössä työ seuraa mukana jatkuvasti ja edellyttää työajoista riippumatonta ideointia, ajatustyötä ja kehittelyä.

Mainostoimisto voidaan palkata toteuttamaan joko yksittäisen mainoksen tai sitten kokonaisen mainoskampanjan. Täyden palvelun mainostoimistosta voidaan tilata sekä suunnittelu- että projektinhallintapalveluita mainoskampanjoiden toteuttamiseksi. Mainostoimisto voi hoitaa lukuisia tehtäviä, kuten asettaa kampanjan tavoitteet, laatia strategian, muotoilla mainonnan viestien tyylin ja sisällön, suunnitella median käytön sekä hallita kokonaisprojektia. Toiset mainostoimistot saattavat olla erikoistuneita vain tiettyyn osa-alueeseen.