Miten digitaalinen markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista?

Kautta aikain tuotteiden markkinointi kuluttajille on ollut tärkeä osa myyntistrategiaa. Se on ollut paras tapa saada brändi ihmisten tietoon ja näin lisätä myyntiä. Aikaisemmin markkinoinnin asiantuntijat turvautuivat perinteisiin markkinoinnin keinoihin, kuten sanomalehdissä ja aikakauslehdissä julkaistuihin mainoksiin.

Tätä nykyä olemme kuitenkin modernisoituneet ja maailmamme on digitalisoitunut, mikä on muovannut niin elämäämme kuin kulutustottumuksiammekin. Sosiaalinen media on jatkuvasti läsnä ja mobiililaitteet ovat ottaneet pöytäkoneista vallan nettisurffailussa. Nimenomaan digitalisoituminen on syynä siihen, miksi markkinoijien on täytynyt löytää uusia keinoja kohderyhmänsä tavoittamiseen. Näin on kehittynyt digitaalinen markkinointi, joka hyödyntää sosiaalista mediaa ja kaikkia sen aspekteja sekä kaikkea muuta sähköistä sisältöä.

Mitä on digitaalinen markkinointi? Entä perinteinen markkinointi?

Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia markkinoinnin muotoja, jotka toteutetaan sähköisessä muodossa. Digitaalista markkinointia voidaankin kutsua myös muun muassa sähköiseksi markkinoinniksi tai online-markkinoinniksi. Digitaalinen markkinointi on siis hyvin laaja käsite, ja sen keinoihin sisältyvät muun muassa sosiaalinen media, bannerit, kotisivut, hakukonemarkkinointi, mobiilimarkkinointi, sähköpostimarkkinointi sekä podcastit.

Perinteinen markkinointi taas käsittää kaikki muut kuin digitaalisen markkinoinnin keinot. Tällaisia ovat muun muassa painetut lehtimainokset, mainoskyltit, lentolehtiset, radiomainokset, käyntikortit ja esitteet.

Digitaalisen ja perinteisen markkinoinnin suurimmat erot

  • Kommunikaatio

Perinteisessä markkinoinnissa kommunikaatio on yksinomaan yksisuuntaista ja suunnattu markkinoijalta kohdeyleisölle. Digitaalinen mainonta on avartanut tätä maailmaa, sillä se on mahdollistanut kommunikaation kuluttajan ja palveluntarjoajan välillä.

  • Ajankäyttö

Perinteisessä markkinoinnissa mainoskampanjoiden suunnitteluun käytetään runsaasti aikaa, ja ne on tarkoitettu pyöritettäväksi pitkälle aikavälille muuttumattomana. Digitalisoituminen on mahdollistanut sen, että kampanjat suunnitellaan ripeästi ja niitä voidaan matkan varrella muunnella ja mukautella saadun palautteen mukaisesti.

  • Yhteydenottomahdollisuudet

Perinteisessä markkinoinnissa asiakas voi olla yhteydessä vain työaikoina ja vastaaminen kuluttajalle tapahtuu hitaasti. Digitaalinen markkinointi on mahdollistanut sen, että yrityksillä on usein sosiaalisesta mediasta vastaava henkilö, jonka saa kiinni myös toimistoaikojen ulkopuolella.

  • Hinta

Ei ole yllätys, että perinteinen markkinointi maksaa markkinoijalle mannaa. Digitaalinen markkinointi sitä vasten on maailman edullisin markkinointivaihtoehto kun otetaan huomioon kuinka paljon ihmisiä sen avulla voidaan tavoittaa. Digitaalisen markkinoinnin etuihin voidaan lukea myös sen helppous ja saatavuus pienellekin tekijälle.