Hyvä moderni mainostoimisto luo mainoskampanjoita, jotka tavoittavat ja koskettavat kohderyhmää tehokkaasti. Mutta mitä mainostoimiston pitääkään huomioida saadakseen aikaan hyvän markkinointistrategian?

Ennen kampanjan suunnittelua

 • Ota selvää markkinoista

Ennen kuin kampanjaa aletaan suunnitella, on tunnettava markkinat. Täytyy ottaa selvää kokonaismarkkinoiden suuruudesta sekä kehitysennustuksesta. On hyvä tuntea myös markkinaosuudet ja niiden kehitys.

 • Kasvata tietoisuutta markkinoitavasta palvelusta tai tuotteesta

Ennen kuin palvelua tai tuotetta lähdetään markkinoimaan, on mainostajankin otettava selvää, mistä oikein on kyse. Tärkeitä tietoja ovat tuote- tai palvelukuvaus, myyntiargumentit ja eroavaisuus muista palveluntarjoajista, tuotteen tai palvelun historia ja sen asema markkinontipolitiikassa ja tuotepalveluvalmius eli hinta, saatavuus, varaosat, huolto ja muut tärkeät tuotteeseen tai palveluun liittyvät seikat.

 • Tunne kilpailijasi

Markkinoijan on otettava selvää kilpailevista tuotteista tai yrityksistä sekä niiden ominaisuuksista. Myös näiden markkinatoimenpiteet on hyvä olla tiedossa, eli pitää ottaa selvää näiden hinnasta, jakelusta ja mainonnasta sekä myynninedistämistaktiikoista.

 • Tiedosta asiakaskunnan mielenkiinnon kohteet ja tarpeet

Mainostoimiston työntekijän on tiedettävä asiakasprofiili, kohderyhmän osto- ja kulutustavat sekä asiakaskunnan tiedot, käsitykset ja asenteet omasta ja kilpailevasta tuotteesta tai palvelusta. On myös tunnistettava pitkällä aikavälillä kysyntään vaikuttavat tekijät.

 • Tunne lainsäädäntö

Mainostaessa on oltava ehdottoman tietoinen alaa koskevasta lainsäädännöstä sekä toimialasopimuksista.

 • Ota selvää markkinointihistoriasta

Mainostajan kannattaa tutkia asiakkaansa aikaisempaa markkinointihistoriaa ja aiemmin huomiota herättäneitä mainoksia ja arvioitava niitä kriittisesti.

Kampanjan suunnittelun vaiheet

 • Markkinoinnin tavoitteet ja niiden saavutettavuus mainonnalla

Mitkä ovat mainonnan tavoitteet? Onko tavoitteena lisätä myyntiä kappale- tai rahamääräisesti vaiko parantaa myyntikatetta? Halutaanko tavoittaa uusia käyttäjäryhmiä? Halutaanko vaikuttaa kuluttajan mielikuvan tuotteesta tai itse yrityksestä?

 • Markkinoinnin strategia ja toimenpiteet

Markkinointimix tulee suunnitella kokonaisuudessaan. Mikä on mainonnan osuus suhteessa muihin toimenpiteisiin?

 • Kohderyhmä

Ketkä ovat lopullisia käyttäjiä ja sidosryhmiä? Onko jälleenmyyjiä?

 • Näkemykset mainonnan sanomasta

Mitä tuotteesta tai palvelusta halutaan mainonnalla viestiä? Mitä muita elementtejä on hyödynnettävä mainonnassa? Onko logoa tai muuta vastaavaa?

 • Aikataulu

Millaisella aikataululla kampanja tulisi valmistaa ja kuinka kauan sen on tarkoitus pyöriä?

 • Budjetti

Kuinka paljon pääomaa mainontaan ollaan valmiita uhraamaan?