Tervetuloa Mediamaailman etusivulle. Sivusto tarjoaa sinulle kattavasti tietoa mainostoimistoista sekä erilaisista mainostustavoista. Täältä löydät myös mainosmaailman kiinnostavimmat ja tuoreimmat uutiset.

Mainostoimistojen historia ulottuu pitkälle menneisyyteen, sillä ensimmäinen yleisesti tunnustettu mainostoimisto perustettiin jo vuonna 1786 William Taylorin toimesta. Yhdysvaltoihin trendi rantautui vasta lähes vuosisataa myöhemmin, 1850-luvulla, kun Volney B. Palmer avasi ensimmäisen amerikkalaisen mainostoimiston Philadelphiaan.

Mainostoimistot ovat yrityksiä, joiden tehtävänä on hoitaa niiden asiakkaiden mainontaa heidän puolestaan. Tähän kuuluu mainosten ja mainoskampanjoiden luomista, suunnittelua sekä toteuttamista sekä joskus myös muutakin markkinointia sekä brändäämistä. Mainostoimistot ovat itsenäisiä yrityksiä, joilta asiakkaat ostavat palveluja, eivätkä ne siis ole asiakkaidensa omistuksessa.

Tyypillisiä palvelun käyttäjiä ovat muun muassa yritykset sekä voittoa tavoittelemattomat järjestöt tai julkisen hallinnon organisaatiot. Mainostoimistoja voidaan palkata tuottamaan muun muassa tv-mainoksia, radiomainoksia, nettimainoksia sekä mainoksia ja ilmoituksia muihin tiedotusvälineisiin kuten sanomalehtiin. Mainostoimistot saattavat tehdä myös painotuotteita. Mainostoimistoissa työ jakautuu usein kahteen eri osaan, itse tekstin suunnitteluun sekä mainoksen visuaaliseen suunnitteluun.

Mainostoimistojen koko ja osaamistaso vaihtelee hurjasti. Ne voivat olla yhden hengen toimistoja tai satoja ihmisiä työllistäviä konserneja. Mainostajan kannattaa valita mainostoimistonsa tarkasti, jotta saa juuri haluamansa palvelun.

Suomessa toimii tällä hetkellä noin 2000 mainostoimistoa, jotka työllistävät yhteensä 4500 henkeä. Mainosmarkkinoiden trendinä on kasvavissa määrin globalisaatio eli kansainvälistyminen. Suomen 25 suurinta alan tekijää vastaa jopa 70 prosentista alan kokonaistuloksesta. Mainostoimistojen määrä on ollut vähenemään päin jo vuosien ajan ja tämä on heijastunut ikävästi työpaikkoihin, sillä niiden määrä on vähentynyt hurjasti. Keskimääräinen koko suomalaiselle mainostoimistolle on 22 henkeä, mutta yli 4 henkilöä työllistäviä toimistoja on enää sata kappaletta koko maassa.